Goterne kan spores længere tilbage i historien til nutidens nordlige Polen, ja endog i en fjern fortid til deres oprindelse i Skandinavien og området omkring Østersøen.
Plinius den ældre (23-79.) skrev: "Pytheas siger, at Gutones, et folk i Germanien, bebor bredden af en flodmunding i Oceanet kaldet Mentonomon.
Procopius mente jo også at Vandaler og Gepider var en slags Goter, selvom de rengøring dame, der søger arbejde i basel almindeligvis ikke betegnes således.Hvis ikke landet havde været ret tyndt befolket.Kampscene på Portonaccio sarkofaget mellem Romere og Germaner.Til venstre: En Germansk kvinde med det ene bryst blottet.Ville de have gjort dette, hvis de Østlige Goter havde været en stor homogen gruppe, et folk med fælles historie?Det har krævet en Gotisk befolkning på adskillige hundrede tusinde.Han har lokket hår og skæg og er klædt i kjortel og bukser.Navnet Arheimar er blevet tolket som Oium, idet stednavne med endelsen -heim i mange tilfælde er blevet reduceret til -um.De nævnes også i andre antikke kilder.Alternativt skal det oversættes "ved siden af Goterne".Helligt være navnet dit.
De prøvede efter bedste evne at gengive ord for Goter udtalt på for dem ukendte sprog, sikkert med adskillige dialekter.
Det vil sige kystlængden, datingsite mærket som var beboet af Gutones i følge Pytheas, var mellem 960.152.
Man kan forestille sig at det Gotiske område nord for det Sorte Hav var en slags datidens Amerika, hvor forskellige grupper af udvandrere fra det oprindelige Gotiske område blev blandet grundigt sammen i skiftende koalitioner.Og indledte dermed Folkevandringstiden og varslede det Vestlige Romerriges undergang.Det har sikkert været lidt tilfældigt om de antikke forfattere includerede Greutungerne, Tervingerne, Rugierne, Vandalerne eller Gepiderne i gruppen af Goter eller ikke.Goterne bliver bistået af den gamle Geatiske kong Gissur, og krigen ender i et episk slag på sletterne ved Donau, hvor Angantyr dræber sin bror Hlød.Goterne var en række Germanske stammer fra folkevandringstiden, som dukkede op i den skrevne historie i det tredie århundrede i områderne nord for Sortehavet mellem floderne Donau og Don.Blot har de ikke haft en krønikeskriver, som Ostrogoterne havde i Jordanes.


[L_RANDNUM-10-999]